arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
Đăng ký tài khoản mua hàng
Đăng lúc 01:27 05/07/2016

Giới thiệu sơ bộ : 

- Vào trang chủ: nhaphang24.com

- Bấm vào: đăng kí

- Điền thông tin đầy đủ

- Xác nhận 

- Hoàn tất.

Sau khi đăng kí xong , khách hàng sẽ có một tài khoản để đặt hàng , mua hàng, theo dõi hàng, thanh toán và nhận hàng. 

Liên hệ: 0987.565.564