arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
Quy trình mua hàng
Đăng lúc 01:29 05/07/2016

Hướng dẫn cơ bản:
Quý khách thao tác chuột trên máy tính những bước sau :

- Mở trang chủ: nhaphang24.com
- Đăng  kí tài khoản mua hàng trên trang chủ
- Tải công cụ đặt hàng trên trang chủ
- Mở link sản phẩm muốn đặt để đặt hàng
- Vào giỏ hàng
- Tiếp tục mua hàng
- Đặt cọc đơn hàng 
- Quản lý và theo dõi đơn hàng
- Nhận hàng và thanh toán 

Liên hệ: 0904.156.995