arrow location diemthuong buy top bubbles2 eye tag luotmua iconview diemtichluy phone data clock settings calendar check money suitcase comment_30x30 blocked file-text2 car-white invitation3-200-mobile
Quy định và chính sách giải quyết khiếu nại
Đăng lúc 13:35 30/07/2016

Khách hàng nhận hàng và khiếu nại (nếu có): Sau khi Quý khách nhận hàng, nếu phát hiện lỗi trên sản phẩm hoặc thiếu sót, vui lòng tạo khiếu nại để được xử lý thỏa đáng. Vui lòng áp dụng những quy định sau về khiếu nại:
I. Quy định về Khiếu nại:
Nhaphang24.com không chịu trách nhiệm về chất lượng SP, màu sắc có thể đậm hoặc nhạt hơn hình ảnh ( do hình ảnh trên web Trung Quốc có thể đã qua chỉnh sửa); không chịu trách nhiệm về chất liệu đường may, mác của sản phẩm, vì các vấn đề đó phụ thuộc vào nhà cung cấp mà khách hàng đã lựa chọn! 
Trong trường hợp hàng thất lạc hoặc thiếu hàng, Quý khách vui lòng tạo khiếu nại để Nhaphang24.com xử lý vào giải quyết. Có 2 trường hợp phổ biến xảy ra:
 - Trong trường hợp hàng thất lạc hoặc thiếu do nhaphang2.com mua sai, nhaphang24.com sẽ hoàn trả 100% tiền hàng.
- Trường hợp Người bán phát hàng thiếu, Nhaphang24.com sẽ hỗ trợ tối đa thuyết phục đàm phán, khiếu nại với người bán. Kết quả cuối cùng khiếu nại phụ thuộc vào người bán chứ không phụ thuộc nhaphang24.com ( Vì người bán là do chính khách hàng đã lựa chọn ) 
Nhaphang24.com chỉ tiếp nhận khiếu nại khi đủ điều kiện sau:
- Tạo khiếu nại sau 3 ngày kể từ khi nhaphang24.com giao hàng đối với khách hàng ở Miền Bắc (7 ngày đối với khách hàng ở khu vực miền Trung và Nam)
– Yêu cầu chụp cả Bill vận chuyển(Có phần mã vạch) được dán trên kiện hàng, chụp ảnh sản phẩm để cạnh Bill vận chuyển
– Đối với sản phẩm lỗi, sai màu sắc… yêu cầu hình ảnh phải thể hiện rõ ràng chi tiết khu vực bị lỗi, và yêu cầu một bức ảnh chụp trọn sản phẩm, cẩn thận trong một số trường hợp nên quay video lại để chứng minh hỗ trợ giải quyết tốt nhất.
Chú ý: Những trường hợp khiếu nại không đủ điều kiện trên, chúng tôi sẽ không tiếp nhận xử lý.

II. Giải quyết khiếu nại:
Nhaphang24.com sẽ dựa trên thông tin Quý khách cung cấp, phân tích nguyên nhân và có 2 hướng xử lý:
Trường hợp thiếu sản phẩm, sai màu sắc kích thước, rách hỏng: Khiếu nại trực tiếp với người bán (Trường hợp này thời gian và kết quả phụ thuộc vào người bán)
Hàng thất lạc do Nhaphang24.com: Bồi hoàn 100% số tiền đã đặt cọc, thời gian từ 1-2 ngày sau khi được báo thất lạc

Chú ý: Với những khách hàng tự liên lạc và làm việc với nhà cung cấp thì khách hàng đồng thời sẽ tự giải quyết các vấn đề khiếu nại!